Verkeer en mobiliteit

Een plattelandsgemeente als Borsele brengt veel verkeersbewegingen met zich: van en naar school / werk / ontspanning / winkels met eigen of openbaar vervoer. Hiervoor dienen de wegen goed ingericht te zijn om ook veilig te kunnen fietsen en lopen. Naast de doorgaande wegen moet het oude wegenpatroon zoveel mogelijk gehandhaafd dan wel teruggebracht worden zonder dat het agrariƫrs onmogelijk gemaakt wordt om hun werk te doen De wegen dienen zo ingericht te zijn dat de functie duidelijk is. Dit geldt voor wegen buiten en binnen de bebouwde kom.

Handhaving blijft een noodzakelijk kwaad en stimuleert de burger in gedragsverandering. Binnen alle dorpskernen is de maximum snelheid 30 km. Sluipverkeer door de Poel en in de Zak van Zuid Beveland moet minder, de aansluiting van Heinkenszand op de A58 is een eerste opstap hier naar. Alle wegen veilig en landschappelijke inpassen.
Openbaar vervoer moet slim en gecombineerd aangepakt worden. Gekeken moet worden wat gratis openbaar vervoer kost voor de gemeentes en provincie. Wij willen samen met de provincie en buurgemeentes kijken of hiervoor een pilot te realiseren is.

Naast de veiligheid van de burger zijn er veiligheidsmaatregelen nodig i.v.m. transporten op de Westerschelde, langs onze gemeente van Vlissingen-Oost via de A58 en door de Westerscheldetunnel. De nieuwe eigenaar van de Westerscheldetunnel, de provincie, zal de veiligheid in de tunnel moeten financieren.
De PvdA Borsele is geen voorstander van de aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT), het zal overlast veroorzaken in het achterland om de goederen de provincie in en uit te krijgen. Vlissingen-Oost heeft ruimte om container kades aan te leggen, Verbrugge Container Terminal en de Scaldia haven bieden genoeg mogelijkheden.