Alle mensen

Annet op ’t Hof

Annet op ’t Hof

Fractievolger

Bert Bos

Bert Bos

Bestuurslid

Laura Stroosnijder

Laura Stroosnijder

Raadslid

Onderwijs, Openbaar bestuur
Cor

Cor

Voorzitter PvdA Borsele

Sociaal Domein, Economische Zaken
Nico Moerman

Nico Moerman

Bestuurslid

Ingrid Brilleman

Ingrid Brilleman

Fractievoorzitter

Sociale zaken, Wmo, gezondheid, cultuur, toerisme & recreatie en onderwijs
Arno Witkam

Arno Witkam

Wethouder

Financiën (incl. component Sociaal Domein), Milieu en Duurzaamheid (incl. RUD en energietransitie), Woonomgeving (wegen, groen, riolering), Verkeer en Vervoer, Recreatie en Toerisme
Conny Miermans

Conny Miermans

Algemeen Bestuurslid