Alle mensen

Matthijs van Manen

Matthijs van Manen

Algemeen lid Borsele

Annet op ’t Hof

Annet op ’t Hof

Bert Bos

Bert Bos

Bestuurslid

Laura Stroosnijder

Laura Stroosnijder

Penningmeester

Onderwijs, Openbaar bestuur
Cor Sandee

Cor Sandee

Voorzitter PvdA Borsele

Sociaal Domein, Economische Zaken
Nico Moerman

Nico Moerman

Bestuurslid

Ingrid Brilleman

Ingrid Brilleman

Raadslid

Sociale zaken, Wmo, gezondheid, cultuur, toerisme & recreatie en onderwijs
Arno Witkam

Arno Witkam

Fractievoorzitter

Bouwen & wonen en economische zaken
Conny Miermans

Conny Miermans

Wethouder

Werk & inkomen, WMO & sociale zaken, Welzijn & zorg, Cultuur, Toerisme & recreatie, Dorpshuizen, Jeugd & ouderenbeleid en Milieu (inclusief Regionale Uitvoeringsdienst)