Raadsleden

Ingrid Brilleman

Ingrid Brilleman

Fractievoorzitter

Sociale zaken, Wmo, gezondheid, cultuur, toerisme & recreatie en onderwijs
Arno Witkam

Arno Witkam

Wethouder

Financiën (incl. component Sociaal Domein), Milieu en Duurzaamheid (incl. RUD en energietransitie), Woonomgeving (wegen, groen, riolering), Verkeer en Vervoer, Recreatie en Toerisme