Raadsleden

Laura Stroosnijder

Laura Stroosnijder

Raadslid

Onderwijs, Openbaar bestuur, Sociaal Domein
Ingrid Brilleman

Ingrid Brilleman

Raadslid (fractievoorzitter)

Ruimtelijke ordening, milieu, recreatie & toerisme, veiligheid, grond en economie.