29 mei 2017

Van de partij

“Zonder leden geen partij!”

Vanuit die gedachte gaan bestuurs- en fractieleden van de Partij van de Arbeid Borsele deze weken op bezoek bij leden in de afdeling. Om de dank te uiten voor hun trouwe lidmaatschap (soms al 50 jaar!), om te weten wat zij vinden van zaken die spelen in de gemeente en om nieuwe leden welkom te heten. Want de leden vormen de ruggengraat van de partij en zorgen ervoor dat wij het lokale werk kunnen voortzetten. Op deze plek komt elke week een verslag van zo’n bezoek.

Deel 1: ´Den Uyl in Zeeland, toen werd ik lid!´

Hoe lang gaat de formatie nog duren? Het is een vraag die menigeen momenteel bezighoudt. Maar zolang als in 1977 zal het toch niet worden? Deze formatie geldt nog steeds als de langste ooit in Nederland. Toenmalig PvdA-leider Joop den Uyl werd op 1 juni 1977 benoemd tot formateur en deed vervolgens –tevergeefs- verwoede pogingen om een links kabinet tot stand te brengen. En laat die 1 juni nou ook net de datum zijn waarop Ankie de Bilde-Verwei uit Ovezande lid werd van de PvdA.

De tijden zijn veranderd, de PvdA heeft het nu zwaarder, maar Ankie blijft lid. Op donderdag 25 mei waren afdelingsvoorzitter Cor Sandee en secretaris Matthijs van Manen bij Ankie en haar man Fred (ook al ongeveer even lang lid) op bezoek om hen te bedanken voor de jarenlange trouw. Als cadeau overhandigden zij het boek ‘In het spoor van Den Uyl’, natuurlijk vergezeld door een bos rozen. Tijdens de koffie die volgde, wilden zij ook weleens weten waarom Ankie in die tijd eigenlijk lid was geworden…

Ankie vertelt: “Toen Joop den Uyl in 1977 een bezoek bracht aan Zeeland, was ik daarbij. Hij hield een goede speech en iemand zei tegen me: “dan moet je ook gewoon lid worden!”. En zo geschiedde.” Op 1 juni is zij dus maar liefst 40 jaar lid. Behalve het lidmaatschap hebben Ankie en Fred zich ook op een andere manier voor de lokale afdeling ingezet. Er volgen verhalen van Ankie en Fred over de vele stencils en flyers die zij gedrukt hebben, toen zij nog een eigen drukkerij hadden (“die drukpersen stonden dan zelfs tot in de slaapkamer.”). Maar ook nu de drukkerij er niet meer is, wordt de partij nog volop gesteund. Want op de vraag of zij ook een verkiezingsposter hadden hangen de laatste verkiezingen, antwoordt Ankie, gedecideerd: “Natuurlijk! Dat doe ik altijd en blijf ik doen!”.

Gedurende het gesprek gaat het politieke bloed ook bij Fred weer wat sneller stromen. Hij geeft aan graag te helpen bij de vormgeving van bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma. Gezien zijn ervaring en kennis op dit gebied zijn wij daar zeer ontzettend blij mee. Ook wil hij best af en toe doorgeven wanneer er iets belangrijks speelt binnen het dorp, of wanneer er een onderwerp is waar we als afdeling echt iets mee moeten doen. En dat sluit ook weer aan op het plan van het bestuur om contactpersonen te zoeken per dorp (daarover later meer).

We gingen bij Ankie en Fred op bezoek om hen te bedanken voor hun jarenlange lidmaatschap. We gaan weer weg in de wetenschap dat Fred zijn kennis en ervaring wil inzetten voor een sterkere afdeling en met de zekerheid dat er volgend jaar minimaal 1 PvdA-poster in Ovezande voor het raam hangt!

Een tevreden voorzitter en secretaris keren huiswaarts.