Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma PvdA Borsele 2018-2022 | ‘Energie uit de kernen’

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
De afgelopen jaren was de PvdA voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend de partij
die opkomt voor werknemers, uitkeringsgerechtigden en de publieke sector.

Op deze punten hebben wij het in Borsele de laatste jaren juist goed gedaan.
Zo betrokken we zorgmedewerkers bij veranderingen in de sector
en komen we op voor een fatsoenlijk loon voor thuiszorgmedewerkers.

Maar we zullen het nog beter moeten doen.
Dit gaan we doen de komende 4 jaar door de energie uit de dorpskernen te benutten.

Hoe?  Dat lees je in ons Verkiezingsprogramma PvdA Borsele 2018-2022