Wonen

Het woongenot in onze kernen wordt naast kwaliteit van de woning bepaald door de omgeving en de voorzieningen op de kernen of directe omgeving. We willen op iedere kern betaalbare koop- en huurwoningen, voor iedere leeftijd. De laatste jaren zijn er veel huurwoningen gebouwd voor senioren, echter niet voor gezinnen of alleenstaande en jongeren. In recente nieuwbouwprojecten zijn er op ons verzoek starterswoningen gebouwd, maar in de huursector zijn er geen sociale huurwoningen bijgebouwd, terwijl er wel huurwoningen zijn verkocht. Naast de starterswoningen willen wij sociale huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden op ieder dorp.

Naast onze vaste inwoners is er huisvesting nodig voor arbeidsmigranten en nieuwkomers; ook deze mensen hebben recht op goede huisvesting. Voor de arbeidsmigranten zal er een goede regelgeving gemaakt moeten worden, waarbij comfort en woonomgeving mee genomen moet worden. Goede huisvesting leidt tot meedoen in de maatschappij en minder overlast. De nieuwkomers en medelanders moeten integreren in onze maatschappij; onze kernen zijn een goede woonomgeving en nodigen uit om mee te doen. De nieuwkomers, die ook uit gezinnen met kinderen bestaan, kunnen een impuls aan het vrijwilligersleven, clubs en scholen geven. Tot nu toe is het niet gelukt om het aantal te huisvesten nieuwkomers in Borsele te realiseren. In de komende jaren moet hier fors op ingezet worden. De gemeente moet de regie voeren bij ontwikkelingsplannen.

Mede door de economische crisis staan koopwoningen langer leeg, verpaupering treedt op. Een aantal dorpen zoals Ellewoutsdijk, Heinkenszand (Dorpsstraat) biedt hierdoor een weinig vitale aanblik. De gemeente moet samen met RenB Wonen en andere maatschappelijke organisaties (zoals Stichting Maatschappelijk Belang Goes) een plan van aanpak maken. Koop moeilijk verkoopbare huizen op, renoveer deze en maak ze geschikt voor verhuur. Grote nieuwbouw locaties zijn, mede gezien de krimp, niet wenselijk. Nieuwbouw moet passen binnen de grootte van de kern.

Duurzaamheid bij nieuwbouw en verbouw moet gestimuleerd worden, dit is meer dan energie bewust bouwen. Het is leeftijdsbestendig (ver)bouwen, voldoende waterberging (ook in eigen tuin) en materialen moeten herbruikbaar zijn. Zorg voor voldoende groen in de dorpen en voldoende onderhoud. De schaduw van bomen en struiken maakt de woonomgeving aantrekkelijk en geeft schaduw tegen schadelijke UV straling. Zorg voor duidelijke procedures bij aanvragen bij bouw en verbouwvergunningen. Zorg dat de gemeente zich aan de termijnen houdt, bij overschrijding van de termijn hoort de burger gecompenseerd te worden.