Voorzieningen algemeen

De voorzieningen op een aantal dorpen nemen af, scholen staan onder druk door te weinig leerlingen, de winkels op kleinere kernen zijn grotendeels verdwenen. De gemeente heeft een taak in het faciliteren van voorzieningen.

Dorpshuizen moeten waar nodig vernieuwd (bv. Borssele, Driewegen) en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Combinaties (in ieder geval wat gebruik betreft) maken de voorzieningen sterker. Denk aan: dorpshuizen, sportvoorzieningen, winkel(s), pinautomaat, postfaciliteit, spreekkamerfaciliteit en schoolgebouwen. Multifunctioneel gebruik van deze gebouwen bevordert de leefbaarheid in de kernen, voor iedereen en van iedere leeftijd. Er moet onderzocht worden of deze gebouwen beheerd moeten worden door de gemeente of een maatschappelijke organisatie zoals RenB Wonen. Combinaties in gebruik versterken de voorziening.