Sport en cultuur

Sportverenigingen zullen in en buiten het dorp moeten samenwerken om de voorzieningen op peil en betaalbaar te houden. Dit geldt ook voor culturele voorzieningen. Sport en spel geeft de sociale cohesie in de dorpen, ieder dorp moet kunnen rekenen op voldoende ondersteuning van vitale verenigingen om ook in tijden van bevolkingskrimp levensvatbaarheid te borgen.

Cultuur en cultureel erfgoed horen bij Borsele en het zijn speerpunten van de recreatie. De cultuur heeft een culturele raad met voldoende budget nodig, die gevraagd en ongevraagd advies mogen uitbrengen. De vele activiteiten trekken toeristen en bewoners van Borsele. Het bibliotheekwerk zit in een overgangsfase met de regionale BibliOosterschelde, dit proces heeft naast extra geld goede ondersteuning nodig.

Het culturele erfgoed in Borsele is divers, van molens tot bakketen, van SGB tot onverharde dijkjes en bloemenranden. Monumenten moeten met duidelijke regels verbouwd kunnen worden en voor subsidie in aanmerking komen, faciliteer eigenaren en wijs ze op mogelijkheden. Ook sport en cultuur is maatwerk.