Nationaal Landschap

De PvdA vindt weinig ambitie bij de gemeente om het Nationaal Landschap (NL) in de Zak van Zuid Beveland te ontwikkelen. Wij bepleiten een visie over het NL die uitgaat uit van 2 assen en wel de Stoomtrein Goes-Borsele en het oude Sloe Goederen Spoor.

Aan en bij deze twee assen moeten zich activiteiten ontwikkelen in de vorm van dag- en verblijfsrecreatie gecombineerd met kleinschalige agrarische – en recreatieve activiteiten zowel van particulieren als van maatschappelijke organisaties. De activiteiten dienen een duurzaam karakter te hebben en te passen in het Nationaal Landschap. Tussen deze assen zijn dwarsverbindingen nodig
voor fietsers en wandelaars. Hiermee krijg je een groen hart in de gemeente Borsele. De aansluiting aan het Kiekendiefpad in de gemeente Goes en een doorsteek naar Walcheren liggen voor de hand. Voorzieningen – in of bij Hoedekenskerke – moeten zorgen voor goede recreatiemogelijkheden aan de Westerschelde.

Onderzocht moet worden hoe de agrariƫrs kunnen bijdragen aan natuurontwikkeling en natuurbeheer. Het duurzamer maken van agrarische activiteiten draagt bij aan een mooi landschap en het lijkt er steeds meer op dat duurzame activiteiten goed renderen. Het gebruik van de mogelijkheden van nieuwe en duurzame NED (nieuwe economische dragers) kan veel beter. Particuliere ondernemersactiviteiten, naast de voor de hand liggende theetuin, als fietsenverhuur, B en B, of kunstbeoefening, moeten meer gestimuleerd worden. De PvdA ziet het NL in de Zak van Zuid Beveland als een innovatieve, duurzame proeftuin met als kenmerken rust, ruimte, duurzame landbouw en duurzame recreatie.

Inventarisatie van waardevolle bomen zal begin 2010 voltooid zijn. Er zal aandacht besteed moeten worden aan het aanplanten van waardevolle bomen van de toekomst bv. op erven van huizen en boerderijen in het buitengebied.

Bij de duurzame NED denken we ook aan de mogelijkheid van paalkampeerplaatsen in het gebied van het Nationaal Landschap, zodat er op een kleine schaal verblijfsrecreatie mogelijk is. De zak van Zuid Beveland als duurzame proeftuin.

De natuur rond de Westerschelde is kwetsbaar door de uitdieping van de Westerschelde en het steeds intensievere verkeer op de Westerschelde. Natuurcompensatie moet snel gerealiseerd worden in samenspraak met de grondgebruikers, waterbeheerders en de recreatiesector. Wij zijn tegenstander van verdere verdieping, veiligheid en natuurlijkheid staan boven bereikbaarheid voor
de PvdA in Borsele.

Door de aanleg van het Sloebos ontstaat er een natuurlijke buffer tussen de bedrijven in het Sloegebied/Vlissingen-Oost en de kernen in Borsele. Vooral de Sloerand-dorpen krijgen hiermee een positieve impuls voor de leefbaarheid. Wij zijn er voorstander van om de al verworven gronden in het eerder geplande industriegebied Sloepoort in te passen in het Sloebos en hierdoor een
aangesloten bos van Borssele tot aan de verbrede Sloeweg te realiseren.