Krimpende kernen

Borsele heeft 15 kernen, de een is wat kleiner dan de andere en iedere kern heeft haar eigen karakteristieken. Het zijn de bewoners die samen de leefbaarheid van hun kern bepalen.

De komende jaren is er een krimp van de bevolking te verwachten, in heel Zeeland en in Borsele vanaf 2020. Het aantal inwoners zal dalen. Toch zal het aantal woningen voorlopig nog toenemen doordat er minder mensen per wooneenheid zullen wonen. Een aantal voorzieningen zal niet kunnen blijven bestaan op ieder dorp, dit vraagt om een creatieve oplossing van bestuurders. De gemeente zal instrumenten en een kader aan moeten reiken en stimuleren dat inwoners en dorpsraden mee kunnen denken over oplossingen, mogelijkheden en uitvoering van beleid. Democratie begint met inspraak en participatie door dorpsbewoners.