Duurzaamheid in Borsele

De gemeente heeft haar Milieubeleidsplan omgedoopt in Duurzaamheidsvisie Borsele. In dit document geeft de gemeente haar bedoelingen en streven weer over dit onderwerp voor de komende 20 jaar. De PvdA vindt dit beleidsdocument ambitieloos. Het geeft vooral een verslag van wat er nu gebeurt. En dat is véél te weinig.

De PvdA vindt dat de gemeente als bedrijfsorganisatie een voortrekkersrol heeft in dit onderwerp. Dit door:
• Alle investeringen en uitgaven in eigen gebouwen en middelen van nu af aan voor 100% in het teken te stellen van hergebruik.
• Alle openbare verlichting vervangen door energiearme verlichting.
• Hinderwetvergunningen voor bedrijven aanvullen met harde voorwaarden voor duurzaamheid.
• Elke gemeente ambtenaar vormen tot duurzaamheisambassadeur door middel van scholing en cursussen.

De gemeente dient dit actief uit te dragen naar alle inwoners van onze gemeente om het bewustwordingsproces voor duurzaamheid te stimuleren en versnellen. Borsele een voorbeeld van duurzaamheid.