Door Arno Witkam op 21 oktober 2013

Reactie PvdA Borsele op artikel in de PZC over Sloepoort

Geachte redactie PZC,

In reactie op het artikel over Sloepoort van 17 oktober j.l. wil de PvdA fractie afdeling Borsele hier graag op reageren.

Sloepoort is tot stand gekomen in een tijd dat er behoefte was aan bedrijventerreinen. Althans dat was de gedachte. Er werd vooral binnen de eigen gemeente grenzen gekeken of er voldoende nieuw beschikbaar bedrijfsterrein beschikbaar was. Niet of nauwelijks interessant was dat de meeste bedrijven zich verplaatsen van oude naar nieuwe bedrijventerreinen. De bomen groeiden immers toch tot aan de hemel. Dat het zonde is dat Borselse bedrijven naar elders verkassen is wellicht een feit. Maar wat is er mis als ondernemers naar bedrijventerreinen binnen de Bevelandse gemeenten gaan? Als ondernemers zich binnen deze gemeenten vestigen is dat voor ons geen probleem.
Daarvoor is wel afstemming met andere Bevelandse gemeenten die daar nog volop ruimte bieden belangrijk. Ook daar kunnen Borselse werknemers dan met korte reistijd terecht.
We zijn dan ook erg benieuwd welke Borselse bedrijven er uit hun jasje zijn gegroeid en nog belangrijker, welke er verhuis plannen zouden hebben in dat kader?
Wat onze fractie betreft gaat het Borselse college voorbij aan de gedachte “een de Bevelanden”
en denkt hier vooral in haar eigen voordeel en niet als collectief.

Voorlopig kan de gemeente Borsele nog vooruit met Noordzak 2 en 3. Op Noordzak 2 zijn nog niet alle kavels bestemd en in de huidige tijd zal dat ook allemaal zo’n vaart niet lopen.
Verder is onze fractie van mening dat het college eerst zijn energie moet steken in het renoveren en verduurzamen van oude bedrijventerreinen.

Bij de ontwikkeling van Sloepoort bleek, nadat de dorpsraad van ‘s-Heerenhoek bezwaar had aangetekend bij de RvS, dat het moeilijk aantoonbaar was dat er nut en noodzaak was voor een bedrijventerrein. Tot op heden heeft Zeeland Seaports nog steeds niet aan kunnen tonen dat die behoefte er is.

Wij staan als PvdA-fractie beslist niet achter het standpunt van B&W met als argument dat oude grenzen Sloegebied hiermee worden overschreden. Volgens onze fractie is hiermee het hek van de dam naar toekomstige verdere overschrijdingen. Ook binnen het Sloegebied is nog voldoende ruimte waarbij volgens onze fractie de 25 Ha Sloepoort nog makkelijk is in te vullen. Sterker nog, als opruiming van Thermphos een feit is dan is er weer 70 Ha bedrijfsgrond beschikbaar.

Met vriendelijk groet,

Fractievoorzitter PvdA Borsele

Arno Witkam

Arno Witkam

Arno Witkam

Dorpswethouder voor: Driewegen, Ellewoutsdijk, Heinkenszand, Kwadendamme, Nieuwdorp

Meer over Arno Witkam