2 februari 2014

PvdA Borsele bakt pannenkoeken voor KIO

PvdA Borsele is blij met de hulp die KIO geeft aan gehandicapte kinderen en helpt een handje! Wij gaan voor KIO pannenkoeken bakken op 6 februari om 17.00 uur op de locatie Van der Biltplein 6 te Heinkenszand.

Iedereen heeft eigenlijk wel eens in zijn leven te maken met zorg, al zou het alleen maar de huishoudelijke ondersteuning van een familielid zijn. Elke situatie waarin zorg gegeven wordt is weer anders. Voor zorginstanties is het vaak moeilijk om de aanvrager centraal te stellen omdat de organisatie van het werk te veel aandacht vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die mensen op de werkvloer kwijt zijn aan administratieve rompslomp, dit snoept soms wel 40% op van de kostbare zorgtijd voor de mensen waar het om gaat. In de plannen van zorgorganisaties staat dan wel dat mensen die hulp vragen centraal staan, maar in de praktijk blijkt dit toch een stuk moeilijker te zijn.

KIO lukt het wel en biedt opvang voor kinderen en jong volwassenen met een handicap in de vorm van kinderdagcentra, een logeerhuis, en woontrainingshuizen en ambulante zorg en behandeling. Intensieve zorg in kleine groepen van maximaal vier kinderen in de dagopvang laten de kinderen tot ontwikkeling komen en zich veilig en begrepen voelen.

Wij wensen iedereen alvast smakelijk eten en veel plezier!