8 oktober 2013

Extra geld voor armoedebestrijding

Uit PZC van 5 oktober…

Extra geld voor armoedebestrijding

De gemeente Borsele gaat extra rijksgeld voor armoedebestrijding ook daadwerkelijk gebruiken voor de doelgroep.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad nam donderdag een motie van deze strekking aan van raadslid Ingrid Brilleman (PvdA). Dit jaar komt incidenteel achttien miljoen euro naar de gemeenten via het gemeentefonds. Dit geld is echter niet geoormerkt. “De PvdA hecht er waarde aan dat deze gelden ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed. Met name voor kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen is extra aandacht nodig” aldus Brilleman.